Địa Chỉ: Ấp Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Liên hê: Mr.Đăng 0948 628 086